I translate technical and medical texts from French and English into my native language, Finnish. My special fields include:

*medical: pharmaceutical (SPCs, PLs), study protocols, informed consents, "dear doctor letters", medical equipment. Experience e.g. in the following subjects: sleep apnea, diabetes, oral and teeth care, osteoporosis, injection technique, endoscopy, radiology, dialysis treatment, stents, catheters, surgical gloves, laboratory medicine, immunology, fertility, parasitology (pet diseases).

* technical: automotive, tractors, excavators, cranes, tools, household equipment, automatic lines, lubrication systems, heating systems, electronic devices and systems, pumps, motors, measuring instruments, lamps, sensors, construction material, software etc.

* other: environmental (e.g. landfills, waste handling), work health and safety, license agreements, customer satisfaction surveys, web sites etc.Erikoisalat ja käännöskokemus mm.

Tekniikka:

 • autot, traktorit, henkilönostimet, nosturit, kaivukoneet, maansiirtokoneet, kivenmurskaimet
 • kodinkoneet, viihde-elektroniikka, toimiston oheislaitteet
 • automaattilinjat, pakkauskoneet, voitelujärjestelmät
 • pumput, moottorit, mittarit, lamput, anturit
 • työkalut, esim. käsityökalut, sähkötyökalut, autotyökalut
 • rakennusten lämmitysjärjestelmät, rakennusmateriaalit
 • ohjelmistot, elektroniset laitteet, elektroniset järjestelmät
 • työturvallisuusohjeet
 • vaatimustenmukaisuusvakuutukset
 • käyttöturvallisuustiedotteet

Lääketiede:

 • lääkkeiden pakkausselosteet ja valmisteyhteenvedot
 • lääkinnällisten laitteiden käyttöohjeet
 • tutkimussuunnitelmat, opetusmateriaalit
 • kliinisten tutkimusten asiakirjat
 • olen kääntänyt tekstejä mm. seuraavista aiheista: diabetes, uniapnea, osteoporoosi, migreeni, suun ja hampaiden hoito, hedelmällisyyshoidot, endoskopia (tähystimet), radiologia (kuvantamislaitteet), kuulohermoimplantit, injektio- eli pistostekniikka, stentit, leikkauskäsineet, biomateriaalit, dialyysihoidot, verenpainemittarit, immunologia, laadunvalvonta laboratoriossa, lemmikkieläinten loistaudit (punkit, kirput, loismadot).

Muut:

 • lisenssisopimukset
 • asiakastyytyväisyystutkimukset, kyselylomakkeet
 • tarjousasiakirjat, hankinta-asiakirjat
 • nettisivut
 • maaperäselvitykset, jätteenkäsittely