I translate medical and pharmaceutical texts from French and English into my native language, Finnish. My special fields include:

Medical: pharmaceutical (SPCs, PLs), study protocols, informed consents, "dear doctor letters", medical equipment. Experience e.g. in the following subjects: sleep apnea, diabetes, oral and teeth care, osteoporosis, injection technique, endoscopy, radiology, dialysis treatment, stents, catheters, surgical gloves, laboratory medicine, immunology, fertility, parasitology (pet diseases).

Earlier I have translated also technical texts  but nowadays I concentrate on the medical field. My experience of technical texts includes e.g. the  following subjects: automotive, tractors, excavators, cranes, tools, household equipment, automatic lines, lubrication systems, heating systems, electronic devices and systems, pumps, motors, measuring instruments, lamps, sensors, construction material, software etc.

Other: environmental (e.g. landfills, waste handling), work health and safety, license agreements, customer satisfaction surveys, web sites etc. 


Yli 20 vuoden aikana minulle on kertynyt paljon kokemusta erilaisten tekstien käännöksistä. Viime aikoina olen keskittynyt lääketieteen ja sitä sivuavien tekstien kääntämiseen. Alla aiheita ja tekstityyppejä, joista minulla on kokemusta.

Lääketiede ja farmasia: lääkkeiden pakkausselosteet ja valmisteyhteenvedot, lääkinnällisten laitteiden käyttöohjeet, tutkimussuunnitelmat, opetusmateriaalit, kliinisten tutkimusten asiakirjat. Olen kääntänyt tekstejä mm. seuraavista aiheista: diabetes, uniapnea, syövät, osteoporoosi, migreeni, suun ja hampaiden hoito, hedelmällisyyshoidot, endoskopia (tähystimet), radiologia (kuvantamislaitteet), kuulohermoimplantit, injektio- eli pistostekniikka, stentit, leikkauskäsineet, biomateriaalit, dialyysihoidot, verenpainemittarit, immunologia, laadunvalvonta laboratoriossa, lemmikkieläinten loistaudit (punkit, kirput, loismadot).


Olen kääntänyt aiemmin myös paljon teknisiä tekstejä, esim. mekaanisten laitteiden käyttöohjeita. Teknisten käännösten kokemukseni sisältää mm. seuraavia aiheita: autot, traktorit, henkilönostimet, nosturit, kaivukoneet, maansiirtokoneet, kivenmurskaimet, kodinkoneet, viihde-elektroniikka, toimiston oheislaitteet, automaattilinjat, pakkauskoneet, voitelujärjestelmät,pumput, moottorit, mittarit, lamput, anturit, työkalut, (esim. käsityökalut, sähkötyökalut, autotyökalut), rakennusten lämmitysjärjestelmät, rakennusmateriaalit, ohjelmistot, elektroniset laitteet, elektroniset järjestelmät, työturvallisuusohjeet, vaatimustenmukaisuusvakuutukset.

Muut: lisenssisopimukset, tietoturvaselosteet, asiakastyytyväisyystutkimukset, kyselylomakkeet, tarjousasiakirjat, hankinta-asiakirjat, nettisivut, maaperäselvitykset, jätteenkäsittely, markkinointitekstit.